top of page

Це абзац. Натисніть тут, аби додати власний текст чи змінити наявний. Це просто

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання побутових послуг

 

ФІРМА «КІМС» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО) (далі за текстом – «Виконавець»), в особі Директора Негляд Олени Олегівни, яка діє на підставі Статуту, керуючись статтями 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб отримати побутові послуги відповідно до положень цього Публічного договору (далі за текстом – «Договір»).

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічний договір – правочин, текст якого розміщений на офіційному веб-сайті Виконавця (https://www.kims.com.ua), який регулює відносини між Виконавцем та Замовником щодо надання побутових послуг на умовах, встановлених Виконавцем.

1.2. Момент укладення Договору – момент передачі Замовником речей, що є предметом замовлення, Виконавцю у приймальному пункті Виконавця, поштою або через кур’єра для надання побутових послуг, передбачених Договором або акцептування Договору іншим способом, передбаченим пунктом 2.5. цього Договору.  

1.3. Виконавець – ФІРМА «КІМС» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО) або інший суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність з надання побутових послуг під торгівельною маркою ТМ КІМС та зазначений в якості Виконавця у Квитанції-договорі.

1.4. Замовник – фізична особа або суб’єкт господарювання, що надала згоду на укладення цього Договору шляхом оформлення замовлення одним із способів, зазначених в пункті 4 цього Договору.

1.5. Побутові послуги – послуга або декілька послуг, що надаються Виконавцем Замовнику відповідно до Договору (далі за текстом – «Послуги»), а саме:

- послуги з прання і дезінфекції білизни та інших текстильних виробів;

- послуги з чищення та фарбування текстильних виробів;

- послуги з чищення, фарбування та відновлення хутряних виробів та виробів з натуральної шкіри;

- послуги з чищення, ремонту та реставрації взуття;

- послуги з чищення килимових виробів та домашнього текстилю;

- інші побутові послуги, що надаються Виконавцем відповідно до цього Договору.

1.6. Квитанція-договір – документ, що формується Виконавцем при оформленні замовлення на надання побутових послуг та містить наступну інформацію: номер і дата, прізвище, ім’я та по-батькові Замовника, контактний телефон Замовника, опис речі (речей), що є предметом замовлення, із зазначенням ступеня зносу, перелік побутових послуг, що надаються, вартість послуг, термін виконання замовлення.

1.7. Речі – вироби (одяг, взуття, білизна,  килимові вироби, текстильні вироби та вироби з хутра та шкіри), визначені індивідуальними ознаками.

1.8. Маркування – написи, зображення та умовні позначки, розташовані на бирках речей або на самих речах, що містять інформацію про рекомендовані, допустимі та заборонені методи оброблення таких речей.

1.9. Невитребуване замовлення – замовлення, не отримане Замовником впродовж 6 (шести) місяців з моменту надіслання Виконавцем Замовнику повідомлення про його готовність.

1.10. Акцептування – безумовне та повне прийняття публічної оферти відповідно до умов Договору, що полягає в здійснення Замовником дій, спрямованих на отримання побутових послуг відповідно до пункту 2.5 Договору, незалежно від наявності/відсутності в Квитанції-договорі підпису Замовника.

1.11. Програма лояльності – система знижок та привілеїв, що надаються Виконавцем Замовнику при наданні Послуг.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір є публічним відповідно до положень статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.

2.2. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цього Договору.

2.3. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з дати його оприлюднення на офіційному веб-сайті Виконавця (https://www.kims.com.ua).

2.4. Договір вважається укладеним і є обов’язковим для виконання Замовником з моменту повного та безумовного прийняття ним пропозиції Виконавця про укладення Договору (акцептування).

2.5. Підтвердженням повного та безумовного прийняття умов Договору (акцептування) є вчинення Замовником однієї з таких дій:

- передача речей Замовником Виконавцю безпосередньо в приймальному пункті Виконавця для подальшого надання Послуг;

- передача речей Замовником Виконавцю поштою або через кур’єра;

- внесення Замовником плати за Послуги повністю або частково;

- заповнення електронної форми (анкети) на офіційному веб-сайті Виконавця (https://www.kims.com.ua), поштовому відділенні або оформлення замовлення через мобільний додаток, або замовлення кур’єра за телефонами гарячої лінії.

2.6. Підписання окремого письмового примірника Договору між Замовником та Виконавцем не вимагається.

2.7. Виконавець має право внести зміни та/або доповнення до Договору в будь-який момент, як з повідомленням Замовників, так і без такого повідомлення. Чинна редакція (актуальний текст) Договору знаходиться на офіційному веб-сайті Виконавця (https://www.kims.com.ua).

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується надати Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі Послуги на умовах, визначених цим Договором.

3.2. Конкретний перелік послуг, що надаються, визначається в Квитанції-договорі, що формується Виконавцем при оформленні замовлення.

3.3. Виконавець надає Замовнику Послуги на умовах, визначених цим Договором, текст якого розміщений на офіційному веб-сайті Виконавця (https://www.kims.com.ua).

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Способи оформлення замовлення:

4.1.1. Оформлення замовлення у приймальному пункті Виконавця:

4.1.1.1. При особистому зверненні Замовника до приймального пункту Виконавця оформлюється квитанція-договір, один екземпляр якої надається Замовнику в паперовому вигляді або надсилається Замовнику в електронному вигляді за зазначеними ним реквізитами.

4.1.1.2.  Оплата замовлення здійснюється Замовником при оформленні квитанції-договору готівковим або безготівковим способом повністю або частково. В разі часткової оплати замовлення сума авансового платежу зазначається у квитанції-договорі, залишок підлягає сплаті в момент отримання Виконавцем виконаного замовлення.

4.1.3. Оформлення замовлення шляхом відправлення поштою.

4.1.3.1. Замовник може відправити  речі Виконавцю для отримання Послуги за допомогою служби доставки «НОВА ПОШТА».

4.1.3.2. Для оформлення такого відправлення Замовник заповнює анкету Pick-up Service та оформлює послугу з доставки відповідно до правил надання послуг служби доставки «НОВА ПОШТА».

4.1.3.3. Виконавець протягом одного робочого дня  після отримання відправлення поштою повинен зв’язатися із замовником по телефону та погодити перелік Послуг, їх вартість, попередні терміни виконання та іншу інформацію, необхідну для оформлення замовлення. Виконавець формує квитанцію-договір та надсилає її в електронному вигляді Замовнику за реквізитами, зазначеними в анкеті Pick-up Service.

4.1.3.4. Оплата замовлення здійснюється Замовником після отримання ним квитанції-договору безготівковим способом повністю або частково або накладеним платежем в момент отримання виконаного замовлення у службі доставки «НОВА ПОШТА». В разі часткової оплати замовлення сума авансового платежу зазначається в квитанції-договорі, залишок підлягає сплаті в момент отримання Виконавцем виконаного замовлення.

4.1.4. Оформлення замовлення шляхом виклику кур’єра на адресу Замовника або через офіційний веб-сайт Виконавця (https://www.kims.com.ua) або через виклик кур’єра.

4.1.4.1. По прибуттю кур’єр отримує речі Замовника у визначеному асортименті та кількості та здійснює їх доставку у найближчий приймальний пункт Виконавця.

4.1.4.2. Виконавець отримує замовлення та речі Замовника від кур’єра, формує квитанцію-договір та надсилається Замовнику в електронному вигляді за зазначеними ним реквізитами. 

4.1.4.3. Оплата замовлення здійснюється Замовником при оформленні квитанції-договору безготівковим способом повністю або частково або в момент отримання Замовником виконаного замовлення. В разі часткової оплати замовлення сума авансового платежу зазначається у квитанції-договорі, залишок підлягає сплаті в момент отримання Виконавцем виконаного замовлення.

4.2. Порядок оформлення замовлення:

4.2.1.  Замовлення оформлюється Квитанцією-договором, що формується Виконавцем при прийнятті речей в обробку. Один екземпляр Квитанції-договору надається Замовнику у порядку, визначеному Договором.

4.2.2. Під час приймання замовлення приймальник:

- оглядає кожний  виріб  (в разі особистого звернення Замовника в приймальний пункт Виконавця - у  присутності  Замовника)   з   метою визначення   можливості   його обробки, встановлення  ступеня  зносу,  виявлення  дефектів   (плям),   які неможливо усунути, тощо;

- попереджає Замовника про можливу усадку виробу   і  проявлення після обробки прихованих дефектів;

- пропонує Замовнику  відпороти  фурнітуру  та   матеріали оздоблення, якщо виникають сумніви щодо збереження їх якості після обробки.

4.2.3. Всі виявлені особливості, недоліки, дефекти виробів (речей) фіксуються в Квитанції-договорі.

4.2.4. З метою забезпечення надання якісних послуг та фіксації стану виробу (речі) в момент приймання Виконавець може здійснювати фото- та відео- фіксацію в процесі приймання, огляду виробу (речі) та оформлення замовлення. Оформлюючи замовлення, Замовник надає згоду на здійснення такої фото- та відео- фіксації.

4.2.5. Ступень зносу для виробів,  що  приймаються  в  обробку, визначається відповідно до  Інструкції щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування (перефарбування) виробів, затвердженої Наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій   побутового обслуговування населення від «27» серпня 2000 року №20.

4.2.6. До хімічного чищення, прання та перефарбування не приймаються речі, що не підлягають хімічному чищенню, перефарбуванню або не придатні до обробки (мають дефекти та пошкодження, що унеможливлюють  їх чищення, прання, фарбування).

4.2.7.  Вироби без маркування, що містить символи по догляду за виробом, з неповним або неправильним маркуванням, або з маркуванням, що містить символи, які забороняють хімічну чистку або прання, приймаються тільки за згодою Замовника (з поміткою «Прийнято за бажанням Замовника»). При цьому Замовник приймає на себе всі ризики, що пов'язані з втратою виробом товарного вигляду, проявом дефектів, пошкодженням виробу, які виникли внаслідок застосованого Виконавцем доступного технологічного методу обробки.

4.2.8. При наявності на виробі незнімної фурнітури Виконавець звільняється від відповідальності у разі її пошкодження або втрати виробом товарного вигляду.

4.2.9. З моменту акцептування Договору Замовник підтверджує свою згоду із змістом Квитанції-договору щодо опису виробу,  відсотку зносу, виду обробки, наявних дефектів,  а також ознайомлення  його з інформацією  про  можливість  проявлення прихованих дефектів та усадки виробу після обробки. В разі незгоди зі змістом Квитанції-договору (в частині опису речі, виду обробки або персональних даних Замовника) Замовник зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця.

 

5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг визначається відповідно до тарифів (прейскуранту) Виконавця, що розміщені на сайті Виконавця (https://www.kims.com.ua) та в приймальних пунктах Виконавця.

5.2. Вартість Послуг може відрізнятися від цін, що зазначені у прейскуранті, за домовленістю Сторін.

5.3. Пільги, знижки та акційні пропозиції застосовуються за домовленістю сторін відповідно до програм лояльності та умов акційних пропозицій, що діють на момент оформлення замовлення.

5.4. Інформація про пільги, знижки та акційні пропозиції розміщується Виконавцем на офіційному веб-сайті Виконавця (https://www.kims.com.ua) або доводиться до відома Замовника будь-яким інших доступним способом.

5.5. Замовник оплачує послуги Виконавця на підставі цього Договору у гривні готівковим чи безготівковим способом.

5.6. Замовник повинен сплатити повну вартість Послуг в момент оформлення замовлення. За домовленістю сторін Замовник може здійснити часткову оплату Послуг в момент оформлення замовлення та внести залишковий платіж в момент отримання виконаного замовлення, або здійснити повну оплату Послуг в момент отримання виконаного замовлення.

5.7. На підтвердження оплати послуги Замовнику видається касовий (фіскальний) чек.

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ

6.1.  Виконання  послуги  здійснюється Виконавцем  відповідно  до замовлення, діючих стандартів та технологічних процесів (інструкцій), затверджених у встановленому порядку, а саме:

 • ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування  населення.  Терміни  та
  визначення

 • ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду

 • ДСТУ 2916-94 Одяг і предмети домашнього вжитку після хімічної
  чистки. Терміни та визначення основних дефектів

 • ДСТУ 201-03-96   Одяг  і  предмети  домашнього  вжитку  після
  хімічної чистки. Загальні технічні умови

 • ДСТУ 201-09-98    Вироби    перефарбовані   за   замовленнями
  населення. Загальні технічні умови.

6.2. Терміни виконання замовлення  узгоджуються  із  Замовником  і позначаються у Квитанції-договорі.

6.3.  При виконанні послуги Виконавець використовує хімічні препарати та види  обробки, що відповідають  зазначеним на виробі символам  та  вимогам догляду за виробом.

6.4. В разі прийняття в обробку, за згодою Замовника, виробів  без маркування, що містить символи по догляду за виробом, з неповним або неправильним маркуванням, або з маркуванням, що містить символи, які забороняють хімічну чистку або прання, Виконавець здійснює обробку на підставі свого досвіду та практичних знань, використовуючи доступні йому способи обробки.

 

7. ВИРОБИ ПІСЛЯ ХІМІЧНОЇ ЧИСТКИ, ПРАННЯ ТА ІНШИХ ВИДІВ ОБРОБКИ

7.1. Вироби після хімічної чистки, прання, фарбування та інших видів обробки повинні відповідати вимогам державних стандартів, визначених в пункті 6.1. цього Договору, та замовленню.

7.2. На виробах після хімічної чистки, прання, фарбування та інших видів обробки можлива присутність дефектів, які вказані в Квитанції-договорі та прихованих дефектів, які виникли в процесі носіння та експлуатації і виявлені після обробки.

 

8. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

8.1. Порядок приймання-передачі наданих послуг у приймальному пункті Виконавця:

8.1.1. Після виконання замовлення Виконавець повідомляє Замовника про готовність замовлення шляхом надсилання Замовнику повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка. Замовник отримує виконане замовлення у приймальному пункті Виконавця особисто або через уповноважену особу за умови пред’явлення квитанції-договору або унікального коду замовлення, що надсилається повідомленням на телефонний номер Замовника. В разі втрати квитанції-договору та/або неповідомлення Замовником унікального коду замовлення він може отримати виконане замовлення за умови пред’явлення документу, що посвідчує особу Замовника.

8.2. Замовник має право отримати виконане замовлення у приймальному пункті Виконавця особисто або через уповноважену особу за умови пред’явлення квитанції-договору або пред’явлення документу, що посвідчує особу Замовника.

8.3. Порядок приймання-передачі наданих послуг, замовлених шляхом відправлення службою доставки «НОВА ПОШТА».

8.3.1. Після виконання замовлення Виконавець повідомляє Замовника про готовність замовлення шляхом надсилання Замовнику повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка. Сторони узгоджують реквізити для отримання Замовником виконаного замовлення за допомогою служби доставки «НОВА ПОШТА».

8.3.2. Послуга з доставки виконаного замовлення Замовнику здійснюється відповідно до правил надання послуг служби доставки «НОВА ПОШТА».

8.3.3. Замовник має право отримати виконане замовлення у приймальному пункті Виконавця особисто або через уповноважену особу за умови пред’явлення квитанції-договору, унікального коду замовлення, що надсилається повідомленням на телефонний номер Замовника або пред’явлення документу, що посвідчує особу Замовника.

8.4. Порядок приймання-передачі наданих послуг, замовлених шляхом виклику кур’єра на адресу Замовника через мобільний додаток «КІМС», за телефонами, вказаними на сайті, або через офіційний веб-сайт Виконавця (https://www.kims.com.ua).

8.4.1. Після виконання замовлення Виконавець повідомляє Замовника про готовність замовлення шляхом розміщення відповідної інформації в особистому кабінеті «КІМС» та надсилання Замовнику відповідного повідомлення в електронному вигляді за зазначеними ним реквізитами. 

8.5. Замовник зобов’язаний отримати готове замовлення у приймальному пункті  Виконавця особисто або шляхом виклику кур’єра не пізніше 14 днів з моменту отримання від Виконавця повідомлення про готовність замовлення. Замовник  зобов’язаний отримати готове замовлення, надіслане Замовнику за допомогою служби доставки «НОВА ПОШТА» у строки, визначені умовами надання послуг цієї служби доставки.

8.6. У разі, якщо Замовник не отримав виконане замовлення у строк, визначений у пункті 8.5. цього Договору, а також не попередив Виконавця про обставини, що впливають на можливість отримання ним замовлення, за кожен день такого прострочення, Виконавець має право застосувати до Замовника неустойку (пеню) у розмірі 10 (десять) гривень.

На період воєнного стану (війни) в Україні, неустойка у вигляді пені – не застосовується.

8.7. У разі, якщо Замовник не отримав виконане замовлення протягом шести місяців з моменту отримання ним повідомлення про готовність замовлення, а також не попередив Виконавця про обставини, що впливають на можливість отримання замовлення, Виконавець має право розпорядитися таким замовленням на власний розсуд (реалізувати речі, утилізувати речі, тощо). При цьому Замовник не звільняється від обов’язку щодо оплати наданих Послуг та сплати неустойки відповідно до пункту 8.5. цього Договору.

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1.  Замовник зобов’язаний:

9.1.1. До моменту оформлення замовлення ознайомитись з положеннями цього Публічного договору про надання побутових послуг на офіційному веб-сайті Виконавця (https://www.kims.com.ua).

9.1.2. Ознайомитись зі змістом Квитанції-договору, сформованої Виконавцем, та в разі незгоди зі змістом Квитанції-договору (в частині опису речі, виду обробки або персональних даних замовника) негайно повідомити про це Виконавця.

9.1.3. Надати Виконавцю всю необхідну інформацію про бажаний результат роботи, а також про відомі йому властивості речей, що можуть вплинути на результат роботи.

9.1.4. Прийняти та оплатити послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

9.1.5. Отримати готове замовлення у Виконавця у порядку, визначеному цим Договором, не пізніше 14 днів з моменту отримання від Виконавця повідомлення про готовність замовлення.

9.1.6. У разі неотримання Замовником без поважних причин замовлення у визначений цим Договором термін, він повинен відшкодувати Виконавцю вартість зберігання замовлення та сплатити неустойку відповідно до умов цього Договору.

 

9.2. Замовник має право:

9.2.1. Оформити замовлення будь-яким із способів, передбачених умовами цього Договору.

9.2.2. Отримати послуги, передбачені цим Договором та визначені у Квитанції-договорі.

9.2.3. Отримувати інформацію про Програми лояльності Виконавця та користуватися системою знижок, пільг та привілеїв відповідно до умов зазначених Програм лояльності.

9.2.4. Отримувати інформацію про хід та якість надання Послуг, безпосередньо не втручаючись у діяльність Виконавця.

9.2.5. Пред’являти Виконавцеві претензії щодо наданих послуг у порядку, визначеному цим Договором.

9.2.6. Анулювати замовлення і розірвати Договір з власної ініціативи до закінчення терміну його виконання. При цьому Замовник оплачує Виконавцю вартість виконаної роботи і відшкодовує йому збитки, заподіяні розірванням Договору.

 

9.3. Виконавець зобов’язаний:

9.3.1. Надати Замовнику повну, доступну та достовірну інформацію про Послуги та Програми лояльності Виконавця.

9.3.2. Прийняти речі від Замовника, сформувати Квитанцію-договір та надати екземпляр Квитанції-договору Замовнику в паперовому або електронному вигляді (в залежності від способу оформлення замовлення, передбаченого пунктом 4 цього Договору).

9.3.3. Забезпечити надання Замовнику Послуг відповідно до умов цього Договору, Правил побутового обслуговування населення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №313 від «16» травня 1994 року, Інструкції щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування (перефарбування) виробів, затвердженої Наказом Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення №20 від                  «27» серпня 2000 року, інших нормативно-правових актів.

9.3.4. Попередити Замовника і до отримання від нього відповідних вказівок призупинити надання Послуг в разі:

 • виявлення непридатності речі до обраного способу обробки (прання, чищення, фарбування тощо) або реставрації;

 • виявлення можливих несприятливих наслідків виконання вказівок Замовника про спосіб надання послуг (якщо такі вказівки було надано);

 • виявлення інших незалежних від Виконавця обставин, які загрожують придатності або цілісності результатів наданих послуг або створюють неможливість надання послуг у терміни, визначені у Квитанції-договорі.

9.3.5. Дотримуватись термінів виконання замовлення, визначених у Квитанції-договорі.

9.3.6. Забезпечувати належний рівень культури обслуговування Замовника.

9.3.7. Повідомити Замовника про готовність замовлення.

9.3.8. Забезпечити збереження речей Замовника, переданих Виконавцеві для виконання замовлення, з моменту отримання речей у приймальному пункті Виконавця від Замовника або кур’єра і до моменту видачі речей Замовнику або кур’єру. 

9.3.9. Забезпечити відшкодування збитків, заподіяних Замовнику невиконанням або неналежним виконанням умов цього Договору, а також у разі втрати, псування чи пошкодження із своєї вини речей, прийнятих від Замовника для надання Послуг у розмірах, передбачених цим Договором.

 

9.4. Виконавець має право:

9.4.1. Отримати плату за надані Послуги відповідно до умов цього Договору.

9.4.2. Відмовити Замовнику у наданні послуг в разі, якщо:

- речі, надані Замовником, не підлягають хімічному чищенню або не придатні до обробки (мають дефекти та пошкодження, що унеможливлюють  їх чищення, прання тощо); 

- Виконавець на підставі свого досвіду та практики може зробити висновок про те, що доступні методи обробки можуть призвести до псування речі та/або погіршення її товарного вигляду;

- ступінь зносу речі перевищує 75%.

9.4.3. Розпорядитися річчю на власний розсуд (реалізувати речі, утилізувати речі тощо) в разі, якщо Замовник не отримав виконане замовлення протягом шести місяців з моменту отримання ним повідомлення про готовність замовлення, а також не попередив Виконавця про обставини, що впливають на можливість отримання замовлення.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. В разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

10.2. Відповідальність Виконавця.

10.2.1. Виконавець зобов’язаний відшкодувати збитки, заподіяні Замовнику невиконанням або неналежним виконанням умов цього Договору, а також у разі втрати, псування чи пошкодження із своєї вини речей, прийнятих від Замовника для надання Послуг у розмірах та у порядку, передбачених цим Договором.

10.2.2. Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання та недоліки у наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли не з його вини.

10.2.3. Виконавець не несе відповідальності за погіршення товарного вигляду речей, пов’язане з проявом прихованих дефектів.

10.2.4. Виконавець не несе відповідальності за погіршення стану виробу (речі), його пошкодження або втрату виробом (річчю) товарного вигляду в разі прийняття до хімічного чищення, прання та перефарбування:

- виробів (речей), що не підлягають хімічному чищенню, перефарбуванню або не придатні до обробки (мають дефекти та пошкодження, що унеможливлюють  їх чищення, прання, фарбування), прийнятих  за бажанням Замовника (з поміткою «Прийнято за бажанням Замовника»).

- виробів без маркування, що містить символи по догляду за виробом, з неповним або неправильним маркуванням, або з маркуванням, що містить символи, які забороняють хімічну чистку або прання, прийнятих за бажанням Замовника (з поміткою «Прийнято за бажанням Замовника»)

- виробів з наявною незнімною фурнітурою.

При цьому Замовник приймає на себе всі ризики, що пов'язані з втратою виробом товарного вигляду, проявом дефектів, пошкодженням виробу, які виникли внаслідок застосованого Виконавцем доступного технологічного методу обробки.

10.2.5. Відповідальність Виконавця щодо забезпечення збереження речей Замовника, переданих Виконавцеві для виконання замовлення, починається з моменту отримання речей у приймальному пункті Виконавця від Замовника або кур’єра і припиняється в момент видачі речей Замовнику або кур’єру.  

10.2.6. Виконавець не несе відповідальності за непрямі збитки або втрачену вигоду Замовника.

10.2.7. Виконавець не несе відповідальності в зв’язку зі втратою речей Замовника на будь-якому з етапів виконання зобов’язання внаслідок форс-мажорних обставин, зокрема в зв’язку з воєнним станом (війною) в Україні.  

 

10.3. Відповідальність Замовника.

10.3.1. За несвоєчасну та/або не в повному обсязі оплату наданих Виконавцем послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості за кожен день прострочення.

10.3.2. У разі, якщо Замовник не отримав виконане замовлення у строк, визначений у пункті 8.5. цього Договору, а також не попередив Виконавця про обставини, що впливають на можливість отримання замовлення, за кожен день такого прострочення Замовник сплачує Виконавцю неустойку (пеню) у розмірі 10 (десять) гривень з урахуванням виключень, зазначених у пункті 8.6.      

10.3.3.  У разі, якщо Замовник не отримав виконане замовлення протягом шести місяців з моменту отримання ним повідомлення про готовність замовлення, а також не попередив Виконавця про обставини, що впливають на можливість отримання замовлення, Виконавець має право розпорядитися таким замовленням на власний розсуд (реалізувати речі, утилізувати речі тощо). При цьому Замовник не звільняється від обов’язку щодо оплати наданих Послуг та сплати неустойки відповідно до пунктів 8.6. та 10.3.2. цього Договору.

 

11. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ТА ПРЕТЕНЗІЙ

11.1. В разі, якщо Замовник не задоволений результатом надання послуги та має претензії з будь-якого питання, що стосується виконання замовлення, він має право звернутися до Виконавця із заявою (претензією) за формою, визначеною Виконавцем.

11.2. Виконавець зобов’язаний розглянути заяву (претензію) та надати Замовнику обґрунтовану відповідь не пізніше, ніж протягом 1 (одного) місяця з моменту отримання такої заяви (претензії) відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

12. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ

12.1.  Виконавець зобов’язаний відшкодувати збитки, заподіяні Замовнику невиконанням або неналежним виконанням умов цього Договору, а також у разі втрати, псування чи пошкодження із своєї вини речей, прийнятих від Замовника для надання Послуг, у розмірах та у порядку, передбачених цим Договором.

12.2. Відшкодування шкоди здійснюється на підставі заяви (претензії) Замовника, що розглядається Виконавцем відповідно до пункту 11.2. цього Договору.

12.3. За результатами розгляду заяви (претензії) Замовника Виконавець приймає рішення про задоволення заяви (претензії) про відшкодування шкоди та виплату компенсації або про відмову у задоволенні такої заяви (претензії).

12.4. Відшкодування шкоди (виплата компенсації) здійснюється Виконавцем, виходячи з вартості виробу (речі) та ступеня зносу виробу (речі).

12.5. Вартість виробів (речей) визначається за погодженням Сторін  або   на   підставі   підтвердних   документів, наданих Замовником (фіскальний чек або інший документ, що підтверджує вартість виробу (речі) і дозволяє належним чином ідентифікувати зазначений виріб (річ).

12.6. Ступінь зносу виробу (речі) визначається відповідно до Інструкції щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування (перефарбування) виробів, затвердженої Наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від «27» серпня 2000 року №20 та зазначається у Квитанції-договорі.

12.7. Розмір компенсації за втрату, псування чи пошкодження речей, прийнятих від Замовника, визначається за формулою:

ВП - (ВП х К) = С,

де:

ВП – підтверджена вартість речі

К - коефіцієнт ступеня зносу, що визначається діленням показника ступеня зносу на 100 (для ступеня зносу у 10 % К становить 0.1, для 30% - 0.3, для 50% - 0.5, для 75% - 0.75 )

С - сума компенсації, що належить до сплати.

12.8. Виплата відшкодування Замовникові здійснюється Виконавцем не пізніше 10 днів з моменту прийняття Виконавцем рішення про таку виплату та повідомлення про це Замовника.

12.9. Виплата відшкодування Замовнику здійснюється готівковим способом у касі Виконавця або безготівковим способом на рахунок Замовника за реквізитами, наданими Замовником.

 

13. ПОВЕРНЕННЯ СПЛАЧЕНИХ ЗАМОВНИКОМ КОШТІВ

13.1. В разі, якщо Замовник сплатив послуги Виконавця повністю або частково під час оформлення замовлення, але результат наданих Виконавцем послуг його не задовольнив, він може звернутися до Виконавця із вимогою про повернення сплачених коштів.

13.2. Повернення сплачених коштів здійснюється на підставі заяви (претензії) Замовника, що розглядається Виконавцем відповідно до пункту 11.2. цього Договору.

13.3. За результатами розгляду заяви (претензії) Замовника Виконавець приймає рішення про задоволення заяви (претензії) про повернення сплачених коштів або про відмову у задоволенні такої заяви (претензії).

13.4. Повернення сплачених коштів здійснюється Виконавцем не пізніше 10 днів з моменту прийняття Виконавцем рішення про таку виплату та повідомлення про це Замовника.

13.5. Повернення сплачених коштів здійснюється готівковим способом у касі Виконавця або безготівковим способом на рахунок Замовника за реквізитами, наданими Замовником.

13.6. Повернення сплачених Замовником коштів не є визнанням вини Виконавця та здійснюється Виконавцем, виходячи з обставин кожного окремого випадку.

14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

14.1. Згідно з Договором Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

14.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.

14.3. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Належним доказом факту виникнення та існування форс – мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональними торговопромисловими палатами (у випадку його необхідності).

 

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

15.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.

15.2. Сторони домовилися, що у разі втрати, псування чи пошкодження речей, прийнятих від Замовника, а також у разі розбіжностей поглядів Замовника та Виконавця на обставини, що можуть бути підставою для відповідальності, Замовник звертається до Виконавця із заявою (претензією) за формою, встановленою Виконавцем. Порядок та строки розгляду претензій визначається цим Договором.

15.3. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору суперечки між Сторонами підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

 

16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

16.1. Умови цього Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Виконавця (https://www.kims.com.ua).

16.2. Договір набуває чинності з моменту його акцептування Замовником будь-яким способом, передбаченим пунктом 2.5. цього Договору, та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

 

17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Обробка Виконавцем (надалі - Володільцем наданих Замовником персональних даних) даних, що можуть містити відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, здійснюється у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», з яким Замовник вважається ознайомленим на момент укладення Договору. Замовник (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі - Персональні дані)) з метою надання Послуг, визначених цим Договором.

17.2. Зазначена згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників.

17.3. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

 

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФІРМА «КІМС» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО)

юридична адреса:  65113, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 14/4

фактична адреса:  65048, м. Одеса, вул. Канатна, 53

код ЄДРПОУ   22463746

п/р UA943281680000000026005183581  ПАТ «МТБ банк» м. Одеса   МФО 328168

адреса офіційного сайту: https://www.kims.com.ua

Якір 1
bottom of page